Kimroy Bailey Pab Pawg yog lub ntiaj teb # 1 lub tuam txhab uas ua haujlwm ruaj khov rau thaj chaw ntawm Renewable Energy thiab Robotics. Peb muab Kev Cob Qhia, Kev Ua Lag Luam Kev Ua Haujlwm Outsourcing Mobile Apps thiab kev sab laj rau cov tib neeg thiab cov koom haum loj hauv Cov Zog Txuas Ntxiv Tshiab thiab Robotics Sector. Peb Cov Kev Kawm Cua Cua muaj kev cuam tshuam thiab nkag siab yooj yim.

Koj nyuam qhuav ntxiv cov khoom no rau lub laub: